Triết lý kinh doanh và tầm nhìn chiến lược

TẦM NHÌN

Là tập đoàn nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng ĐTHT trong ngành dược liệu đứng đầu về chất lượng khu vực Đông Nam Á và xa hơn là cạnh tranh trên toàn thế giới, khẳng định nền tảng phát triển công nghệ sinh học Việt Nam.

SỨ MỆNH

Mang đến cho cộng đồng sản phẩm có chất lượng tốt, dịch vụ tốt nhất với giá thành hợp lý bằng sự trân trọng và biết ơn. Đưa sản phẩm Việt Nam cạnh tranh và khẳng định không chỉ trong nước, khu vực Đông Nam Á mà trên toàn thế giới

GIÁ TRỊ CỐT LÕI